Oudercommissie

Oudercommissieleden kunnen bijvoorbeeld met elkaar praten over de organisatie van de Dag van de Leidster, de prijs van de opvang, de omgang van de pedagogisch medewerker met ouders, het pedagogisch beleidsplan, het organiseren van feesten en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
– overlegt met de vestigingsmanager
– adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager
– bevordert een goede en heldere informatie aan ouders
– onderhoudt contacten met andere ouders
– bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld
door ouderavonden mee te helpen organiseren
– fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo
nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:
– mee willen praten en beslissen
– de kwaliteit van de kinderopvang positief willen be├»nvloeden
– willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
– hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
– vier keer per jaar beschikbaar zijn voor een vergadering

Het reglement van de oudercommissie is op te vragen bij de vestigingsmanager. Hier treft u de vacature.