Groepen

Villa West 39 heeft twee baby groepen, kinderen van 0-2 jaar en twee peutergroepen groepen met kinderen van 2-4 jaar. Op de babygroep zitten maximaal 12 kindjes en op de peutergroep kunnen maximaal 16 kindjes. Op Villa West 254 hebben wij 2 verikale groepen voor kindjes van 0-4 jaar.

Onze ervaren pedagogische medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen bij de groep betrokken worden. De groep biedt veel uitdagingen. Waarbij kinderen leren hun sociale vaardigheden te ontplooien, bijvoorbeeld door het delen van speelgoed en aandacht, omgaan met regels en conflicten. De pedagogisch medewerker leidt dit in goede banen en waar nodig biedt zij individuele aandacht. Wat de pedagogische medewerker voor ogen staat, is dat het kind zich in de groep welkom voelt en vooral geprezen wordt voor wat het kan en wat het doet. Het kind heeft dan het gevoel dat het bij de groep hoort en wordt geaccepteerd. Het individu staat centraal. Alle kinderen in de groep zijn uniek. Er wordt bewust aandacht geschonken aan het versterken van de eigenwaarde van de kinderen.